Organisme

Organisme

Een organisme is een levend biologisch wezen met een eigen metabolisme.